Due Dilligence

Bij de aankoop van onroerend goed is een goede due dilligence van groot belang. Risico´s moeten inzichtelijk worden gemaakt, gegevens worden gecheckt en dossiers moeten worden gecontroleerd op aanwezigheid van essentiële stukken. Maar het gaat natuurlijk verder. De ingewonnen informatie moet worden geïnterpreteerd en vertaald naar risico's voor de koper.


Er moet namelijk gezocht worden naar die spreekwoordelijke speld in de hooiberg.

Door een ruime ervaring, aan zowel de beheerzijde als aan de zijde van de belegger, weten wij als geen ander welke informatie van belang is en waar naar moet worden gekeken. Wij analyseren o.a. de huurcontracten, de huurdossiers, huurinkomsten, vergunningen, garanties, debiteuren, eigenaarslasten, onderhoudscontracten, certifcaten en servicekostenafrekeningen/begrotingen. Ook fiscale en juridische zaken worden in kaart gebracht en eventuele risico´s worden omschreven.

U vraagt zich af of sommige zaken beter geregeld kunnen worden. Vaak is dat ook zo! 

Als Michels Real Estate wordt ingeschakeld bij de aankoop van een object, wordt op basis van de due dilligence een rapport opgesteld, waarin helder en duidelijk de bevindingen worden omschreven en eventuele risico´s worden weergegeven.

Op basis van dit rapport kunt u met de verkoper afspraken maken over zaken die nog moeten worden geregeld, dan wel afspraken maken over de (financiële) risico´s die naar voren zijn gekomen. Het rapport zal dusdanig zijn opgesteld dat u na aankoop de gegevens van het object direct kunt overnemen in uw administratie zodat u met uw exploitatie aan de slag kunt gaan. Indien gewenst, is het tevens mogelijk om de overdracht van de exploitatie voor u te begeleiden en te coördineren.

U vindt in Michels Real Estate een veelzijdig adviseur die thuis is in alle facetten van het onroerend goed.