opzetten van een goed exploitatieproces is van groot belang

Bij de ontwikkeling van onroerend goed zien partijen steeds meer in dat exploitatie al in het begin van de ontwikkeling van een gebouw, een belangrijk element is in het proces. 

Waar van tevoren al over het exploitatie- en beheerproces is nagedacht kan voorkomen worden dat er in het stadium na gereedkomen zaken niet goed blijken te zijn geregeld, waardoor er extra kosten moeten worden gemaakt om dit alsnog te kunnen regelen.


Een ander bijkomend voordeel is dat het hierdoor mogelijk wordt om in de huurovereenkomsten alle zaken die betrekking hebben op het project duidelijk en helder te verwoorden, zodat de toekomstige eigenaar, bijvoorbeeld in het exploitatie- en beheerproces, niet wordt geconfronteerd met zaken in de exploitatie die conflicterend zijn met afspraken uit de huurovereenkomst.


Huurders kunnen vooraf kennis nemen van de bijkomende kosten en voorzieningen en worden niet achteraf geconfronteerd met verrassingen. Ook komen kopers niet met aanvullende eisen welke de koopprijs, dan wel de winst drukken.

Wij kunnen u adviseren tijdens het ontwikkelingsproces door onze ervaring op het gebied van beheer en beleggen. Wij denken met u mee, kijken met de ogen van de huurders en beleggers. Op basis hiervan kunnen wij u ook adviseren over de opzet van de basis van de huurovereenkomst.

Door rekening te houden met beide zijden van de tafel kan gezamenlijk tot een optimaal product worden gekomen. Ons advies zal erop gericht zijn dat zowel huurders als beleggers achteraf niet voor verrassingen komen te staan, dan wel aanvullende eisen gaan stellen.


Wij weten wat beleggers belangrijk vinden door onze ervaring vanuit de beleggerskant. Maar daarnaast hebben wij door onze jarenlange ervaringen met huurders ook kennis van de wensen van de huurders.